FORSIDEN
HVORFOR FAMILIETERAPI?
HVA SKJER UNDER EN SAMTALE?
 
BELIGGENHET OG LOKALER
OM FAMILIETERAPEUTEN
ARTIKLER
KONTAKT OG PRIS
FAGLIG OG PERSONLIG VEILEDNING

Jeg er klinisk sosionom og godkjent sosialfaglig veileder. I tillegg til egen praksis som familieterapeut og klinisk sosionom har jeg i flere år vært tilknyttet sosionomutdanningen ved begge høgskolene i Oslo, både som lærer, veileder og sensor. Ellers har jeg erfaring fra arbeid i trygdekontor, sosialkontor, rådgivningskontor for gravide, psykiatrisk sykehus m.m.

Som innleid konsulent har jeg arbeidet mye med utredninger av klienter for NAV og siden 2008 har jeg hatt ulike familieveiledningsoppdrag for barneverntjenester i Oslo, Akershus og Buskerud.

Jeg gir veiledning både i mine kontorer og på den enkelte arbeidsplass individuelt og i gruppe. Jeg gir også veiledning til sosionomer som skal spesialisere seg til klinisk sosionom.

Når jeg gir personlig veiledning kan den være knyttet til enkeltsituasjoner eller hendelser i livet, problemer på jobben, viktige valg, livskriser, familieproblemer eller som ledd i en egen selvutviklingsprosess.

Gjennom flere år har jeg hatt regelmessige henvisninger fra HMS-avdelinger og bedriftshelsetjenester i både private og offentlige virksomheter.

Jeg er faglig godkjent veileder av FO (Fellesforbundet for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere) og godkjent veileder for studenter ved Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis av Diakonhjemmet Høgskole.


 
 
FAMILIETERAPEUT KARI HOLTER
Hoffsveien 92 0377 Oslo
Tlf : 93 46 13 31 | E-mail